Blog Post

Krijoni app-in e pare per iOS

Nga Mangosoft

2016-06-26

Krijoni app-in e pare per iOS

Perpara se te filloni te shkruani app per iOS eshte e preferueshme te keni nje PC me sistem operimi Mac, Yosemite ose El Capitan dhe te keni te instaluar aplikacionin XCode, gjithashtu te jeni te njohur me nderfaqen punuese te XCode.

1. Krijoni nje projekt te ri

Hapeni XCode dhe nga menuja kryesore zgjidhni File > New > Project... ose mund nepermjet tastieres  Shift + Command + N.


2. Zgjidhni tipin e app-it

Kur zhvillojme nje app te ri ne XCode kemi mundesi te zgjedhim disa lloje te tipeve te aplikacionit, por per rastin tone ne do te zgjedhim Single View Application, ju mund te provoni edhe tipet e tjeret duke eksperimetuar per te mesuar me shume.


3. Konfigurimi i app-it

Pasi zgjedhim tipin e app-it qe do te zhvillojme na paraqitet nje dritare me nje liste mundesishe per konfigurimin e aplikacionit.


  • Product Name: ketu vendose emri i app-it, ne rastin tone ne e kemi quajtur Colorific, por ju mund ta quani si te deshironi.
  • Organization Name: ketu mund te vendosni emrin tuaj ose te kompanis tuaj, organization name shfrytezohet nga XCode per te vendosur te drejtat aturoiale ne cdo sekdar qe krijohet brenda app-it.
  • Organization Identifier: ketu vendoset pergjithesisht domaini, por ju mund te vendosni edhe ndonje emer te vecante. Bashkimi i Organization name dhe identifier kriojn Bundle Identifier qe shfrytezohet si shifer unike per aplikacionin tuaj, nga Apple sugjerohet qe te perdoret domaini i shkruar se prapthi per te shmangur ngjajshmerine me ndonje app egzistues ne App Store.
  • Language: Verzioni aktual i XCode mbeshtet te dy gjuhet programore Objective-C dhe Swift. Per kete app ne do te shfrytezojme Swift.
  • Devices: Ketu zgjedhim objektivin tone qe ne rastin konkret kemi iPhone, qe do te thote se app-i qe do te krijojme do te krijohet per iPhone, mund te zgjedhim Universal nese deshironje te qe app-i jone te jete aktiv edhe per iPad ose mund te zgjedhim vetem iPad.
  • Use Core Data: Nese zgjedhim Core Data XCode do te krijoj skedaret e nevojshme per manipulim me te dhenatne app-in tone, por meqe ky eshte app-i jone e i pare Core Data preferohet pasi te kemi arritur nje nivel mesatar te zhvillimit te app-ve.

Tani ju keni informacionin e duhur per te konfiguruar app-in tuaj dhe mund te ndryshoni te dhenat per app-in aktual, gjithashtu keto te dhena mund te ndryshohen edhe pasi app-i te jete krijuar, por sugjerohet qe fillimish te behet konfigurim i mirfillte i app-it para se te fillohet te programohet.

4. Ruani projektin ne disk

Ne hapin e radhes XCode do tju pyes se ku te ruaj skedaret per app-in tuaj dhe ju duhet vetem te zgjidhni lokacionin, prej ku edhe me vone do te mund te beni ndryshime ne app-in tuaj.


Pasi te keni ruajtur app-in do tju hapet XCode me app-in tuaj, nese i beni RUN app-it tuaj ne emulator do te shikoni per disa sekonda emrin e app-it tuaj ne hapje te app-it dhe me pas do te shihni vetem nderfaqe te bardhe te shprazet, qe XCode e ka krijuar per n

Share on Facebook