Blog Post

Rëndësia e titullit të uebfaqes - SEO

Nga Mangosoft

2016-03-13

Rëndësia e titullit të uebfaqes - SEO

Mos e kaloni këtë seksion, madje edhe nëse kjo ju duket e mërzitshëm. Meta page title është faktori i dytë më i rëndësishëm në të gjithë SEO-n.

Kur krijua për herë të parë faqja juaj, kushdo që programoj atë duhej të shkruante në një pjesë të kodit të quajtur meta page title. Nëse programuesi juaj ka lidhje me SEO, ai ose ajo do ti ketë kushtuar vëmendje të veçantë kësaj pjese të kodit që është një pjesë e çdo uebfaqeje.

Arsyeja e këtij informacioni ka aq shumë rëndësi për shkak se motorët e kërkimit e përdorin atë, Meta page title konsiderohet si përshkrim i vërtetë i një uebfaqe. Meta page title është si titulli i një histori gazete apo ballinën e një libri. Ajo paraqet një faqe interneti në 15 fjalë ose më pak.

Vendimi i Google për të bërë atë një faktor kaq të madh në rënditjen e faqeve të internetit është i paarsyeshëm. Ne mund të vendosim tagje të ndryshme si Description Meta Tag, Keywords Meta Tag ose edhe përmbajtja e faqes që paraqet me së miri informacionin për motorët e kërkimit. Por për shkak se ata kanë vendosur që ky informacion të ketë kaq shumë rëndësi, ne jemi të detyruar ti kushtojmë më tepër vëmendje.

Është detyra juaj për të vendosur se çfarë Titulli duhet të ketë faqja juaj, përpara se të lejoni që për këtë të vendosë programuesi juaj.
Kur të krijoni një Meta page title ju duhet të dini tre gjëra :

• Ajo duhet të përshkruaj se çfarë përmban uebfaqja në një mënyrë të thjeshtë, por edhe të përmbajë fjalë kyçe në mënyrë që Google të dijë në çfarë termash të renditsë faqen tuaj.

• Bëjeni atë në një maksimum prej 100 karaktereve, edhe pse Google do të tregojë vetëm 65 apo më diçka shumë.

• Pasi të keni mbaruar formulimin, atë jepjani programuesit tuaj dhe thoni: "Ju lutem sigurohuni që kjo fjalë të jetë titulli i faqes në ballinën e uebfaqes."

Share on Facebook