Blog Post

Të njihemi me bazën e HTML-së

Nga Mangosoft

2015-10-15

Të njihemi me bazën e HTML-së

HTML ose hypertext markup language është gjuhë skriptuese nëpërmjet së cilës bëhet dizajnimi i uebfaqeve.

Ajo që ne shohim në shfletuesit tonë të internetit vjen si rezultat i kombinimit të kodit HTML dhe sitli CSS.

HTML kodi përbëhet nga tagjet dhe cdo HTML dokument duhet të përmbushë një strukturë bazike që përbëhet nga disa tagje të ndryshme në brendësi të të cilëve shkruhen tagjet e tjerë të cilët bëjnë dizajnimin e elementeve që ne shohim në shfletuesit tonë, për më tepër mbi HTML tagjet mund të mësoni në http://www.w3schools.com/html/default.asp.

HTML struktura bazike duhet të përmbajë tagun

që hapet në fillim të dokumentit dhe mbyllet në fund të tijë.

Në brendësi të tijë HTML dokumenti përbëhet nga dy seksione bazike dhe në head përgjithsishtë implementohen stilet dhe skriptat të ndryshme që kryejnë funksione të ndryshme në faqe, kurse në body shkruhet i gjithë kodi HTML të cilin e paraqesim në shfletues.


Kështu do të duket struktura bazë e një dokumenti HTML.

Share on Facebook