Blog

5 Javasript dhe CSS Librari

Apr 11 2018

5 Javasript dhe CSS Librari
Gjatë programmimit dhe dizajnimit të aplikacioneve të webit, ne cdo ditë hasim librari të ndryshme që na lehtesojnë punën tonë, prandaj ne ju sjellim këtë artikull për tu njohur ju me disa nga libraritë që do tju lehtesojnë punën tuaj.


Lightbox plugin moderne që punon në të njëjtën kohë për imazhe dhe video, duke paraqitur animacion të lehtë për hijezimin pop-up. Një tipar i mrekullueshëm i BigPicute është se ai punon edhe me <img> tag dhe me elemente background-image, duke i dhënë zhvilluesve lirinë në dizajnin tyre. Si për video, YouTube, Vimeo, dhe lidhje të drejtpërdrejta Video janë të mbështetura.


Një bibliotekë e vogël në CSS-vetëm butonat 3D që gjatë shtypjes të ofron ndjesinë e një efekt presioni. Butonat vijnë në 4 madhësi dhe 3 ngjyra dhe mund të personalizohen lehtë nëpërmjet SASS, ose thjesht duke modifikuar kodin burimon në skedarin .css.


Kemi zgjedhur moveTo - që nuk ka varësi të asnjë JavaScript librarie tjetër dhe që është vetëm 1kb, super e lehtë për tu përdorur, dhe përdor natvie API window.scroll për të bërë animacione.


Anchorme është një bibliotekë e fuqishme JavaScript që merr varg apo tekst file dhe zbulon të gjitha URL-të brenda tij. Është e shpejtë, e besueshme, dhe ka shumë karakteristika të dobishme dhe opsionet të personalizuara. Rastet e mundshme të përdorimit përfshijnë konvertimin e linqeve në një tekst të klikueshme, HTML tag <a>, ose si një validim për email, URL, dhe IP.


Font me ikona pa pagesë që përfshin rreth 500 ikona vektoriale. Aty mund të gjeni llojllojshmëri të ikonave të cilat mund të përdoren në ambiente të ndryshme, RPG awesome mund të përdoret si çdo font tjetër web icon dhe është i përshtatshëm nëpërmjet CSS thjeshtë ose SASS.

  • Enter your Name & E-Mail

  • Discuss with our team

  • Receive a good support